juni 2019

Skogsmulle

Traktorn lever!

Den gamla traktorn Perra köpte in som gårdstraktor på sextiotalet och som stått i en lada de sista 20 åren

Läs mer »

en plats i skogen