Vad nu? En virkesdepå mitt i carporten?

Efter att stormen tagit de flesta träden har Sven hjälpt oss att ta vara på virket.

Nu är virket sågat, torkat och klart för lagring. Den enda lediga platsen var i carporten så det fick bli så. Just nu ligger bara reglarna till snickarboden där men snart skall jag hämta mer och då blir nog lagret fullt ganska snabbt.

Eftersom jag dessutom nu måste bygga en ny carport till traktorn som inte längre får plats så kommer ju virket väl till pass. Men då blir ju den gamla carporten tom igen och traktorn kan flytta tillbaka… eller?

Stort tack till Sven för all hjälp med virket 🙂