VA FAN!

En vecka efter förra stormen faller 5 nya träd över ladan.

Nu har totalt nästan 20 tallar rasat i blåsten. Det som från början var en skog påminde mer av en park efter granbarksborren. Efter senaste stormen börjar det nu mer se ut som ett kalhygge, sorgligt.

Suck! Blir pyssligt att fixa till det här.

Intressant att ett av träden har fallit rakt över en av stolparna till nybygget och tryckt betongplinten 10cm rakt nedåt vilket resulterat i att taket blivit lite bananformat. Då förstår man lite bättre kraften när ett träd faller, eller hur mjukt underlaget var när vi gjöt plinten kanske…

Träd, träd, träd. Överallt fallna furor. Får väl ta fram motorsågarna för att röja så man kan se skadorna. Suck!